Substancje przeciwgrzybicze

Substancje przeciwgrzybicze

Substancje przeciwgrzybicze znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w kierunku jakim jest medycyna, ale również w kosmetologii oraz kierunku do niej pokrewnym, do którego należy podologia. Substancje przeciwgrzybicze w leczeniu grzybicy Terapia przeciwgrzybicza obejmuje stosowanie antybiotyków oraz ich syntetycznych pochodnych. Do najbardziej znanych w tej grupie należy gryzeofulwina, nystatyna, amfoterycyna, natamycyna. Coraz bardziej popularne stają się […]