Benzodiazepiny

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Benzodiazepiny to grupa leków wykazujących działanie uspokajające, przeciwlękowe i nasenne. Wprowadzono je do lecznictwa już w latach 60. XX wieku, a współcześnie są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach medycyny. Stosowanie benzodiazepin musi być starannie zaplanowane i trwać najlepiej do 4−6 tygodni. W innym razie może dojść do uzależnienia od tych leków.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny – zastosowanie

Benzodiazepiny wykorzystuje się najczęściej w leczeniu problemów takich jak:

 • zaburzenia lękowe;
 • depresja;
 • napady paniki;
 • silna nerwica;
 • porażenie mózgowe;
 • paraplegie po urazie rdzenia kręgowego;
 • tężec;
 • stwardnienie rozsiane;
 • stany przedrzucawkowe;
 • fobie społeczne;
 • zachowania agresywne i inne w przebiegu schizofrenii;
 • zaburzenia afektywne;
 • katatonia;
 • zespół stresu pourazowego;
 • ciężka bezsenność;
 • alkoholowy zespół abstynencyjny.

I wielu innych, których podłoże znajduje się w psychice pacjenta. Dodatkowo benzodiazepiny można stosować przed zabiegami diagnostycznymi lub terapeutycznymi, które wzbudzają w pacjencie niepokój, lęk i silny stres. Przykładem są choćby kolonoskopia czy tomografia komputerowa.

Benzodiazepiny – działanie

Konkretne działanie benzodiazepin zależy od lokalizacji w ośrodkowym układzie nerwowym, na którą oddziałują składniki aktywne leku. Przykładowo, jeśli działają one na płat skroniowy, obserwuje się efekt przeciwlękowy i przeciwpadaczkowy. Jeśli działają na móżdżek lub rdzeń kręgowy to pojawia się efekt miorelaksacyjny. Z kolei oddziałując na twór siatkowaty benzodiazepiny będą działać nasennie.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

W fazie pierwszej benzodiazepiny ulegają utlenieniu, wskutek czego tworzą się aktywne metabolity mogące ulegać kumulacji. Biorąc pod uwagę okres półtrwania wyróżniamy leki:

 • długodziałające – np. flurazepam, kwazepam i diazepam. Znajdują zastosowanie w leczeniu spastyczności, napadów padaczkowych i stanów lękowych. Wykazują silną interakcję z alkoholem, co może doprowadzić nawet do zgonu;
 • krótkodziałające – np. oksazepam, triazolam i midazolam. Ich charakterystyczną cechą jest zdolność wywoływania niepamięci następczej. Mogą być wykorzystywane w leczeniu bezsenności lub jako preanestetyki przy planowanych zabiegach chirurgicznych;
 • pośrednie – stosowane głównie jako leki nasenne u osób mających problem z zasypianiem.

W ośrodkowym układzie nerwowym leki te nasilają oddziaływanie na najważniejszy naturalny neuroprzekaźnik – GABA. Benzodiazepiny są skuteczne, jednak łatwo je przedawkować. Dlatego zawsze należy stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza. Leki tej grupy są dostępne na receptę.

Benzodiazepiny – skutki uboczne

Długotrwałe przyjmowanie benzodiazepin może wywoływać liczne skutki uboczne, w tym:

 • zaburzenia pamięci;
 • obniżenie sprawności intelektualnej;
 • bezsenność;
 • bóle głowy;
 • obniżenie libido;
 • spadek ciśnienia tętniczego;
 • uczucie senności i zmęczenia;
 • nudności;
 • suchość w ustach;
 • zaburzenia gastryczne;
 • zaburzenia widzenia;
 • niepokój;
 • ogólną drażliwość.

Szczególnie niebezpieczny jest zespół abstynencyjny spowodowany benzodiazepinami o krótkim czasie działania. Leczenie uzależnienia powinno polegać na stopniowym zmniejszaniu dawki pod okiem lekarza. Należy również pamiętać, że przedawkowanie benzodiazepin może powodować zatrucie, a ich stosowanie w ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu.

Jeśli leki tej grupy stosuje się zgodnie ze wskazaniami i krótkoterminowo, są całkowicie bezpieczne. Podawane w typowych dawkach doustnych nie wykazują istotnych efektów toksycznych w stosunku do układu nerwowego, układu krążenia czy układu oddechowego.

Benzodiazepiny – przeciwwskazania

Omawianych leków nie powinniśmy przyjmować przede wszystkim w ciąży i podczas karmienia piersią. Mogą spowodować poronienie, przedwczesny poród lub zespół abstynencyjny u noworodka. Przeciwwskazaniem do ich przyjmowania jest również spożywanie alkoholu, ponieważ takie połączenie może doprowadzić do nawet śmierci. Wśród chorób będących przeciwwskazaniami znajdują się przede wszystkim:

 • POChP;
 • bezdech senny;
 • miastenia.

Bibliografia

 1. Tylek P., Benzodiazepiny – działanie i zastosowanie w ratownictwie medycznym, Kraków 2016.
 2. Bieńkowski P., Benzodiazepiny – przegląd podstawowych wskazań do stosowania w psychiatrii, Psychiatria, 1/2016.
 3. Grotthus B., Radzik J., Leszek J., Uzależnienie od benzodiazepin, Psychiatria, 1/2004.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *