Choroby

Choroba (łac. aegritudo) to określenie każdego odstępstwa organizmu od zdrowia. Jest zaburzeniem funkcji lub uszkodzeniem części organizmu, który nie może prawidłowo funkcjonować. Występuje w momencie gdy działanie czynnika chorobotwórczego daje niekorzystne objawy, które znacznie różnią się od prawidłowego działania organizmu i są odstępstwem od zachowania homeostazy. Choroba to zwykle stan charakteryzujący się złym samopoczuciem oraz długotrwałym niedomaganiem organizmu lub jego danej części.

Zespół Downa

Zespół Downa

Zespół Downa to jedna z najczęstszych aberracji chromosomowych wywołana trisomią autosomalną 21 pary chromosomów. Stanowi grupę objawów klinicznych i cech morfologicznych wynikających z obecności dodatkowej

Czytaj dalej »

Alergiczne zapalenie skóry

Alergiczne zapalenie skóry to szeroka grupa różnych schorzeń dermatologicznych, które rozwijają się na tle reakcji alergicznej, czyli nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na względnie fizjologiczne czynniki, które

Czytaj dalej »
Miażdżyca

Miażdżyca

Miażdżyca (łac. atheromatosis) jest złożonym, dynamicznym procesem chorobowym, którego podstawę stanowi przewlekły stan zapalny toczący się w błonie wewnętrznej tętnic. To choroba kardiologiczna będąca jedną

Czytaj dalej »
Mdłości

Mdłości

Mdłości, nazywane powszechniej nudnościami, to nieprzyjemne, subiektywne doznanie zlokalizowane w żołądku i okolicach gardła, sugerujące zbliżające się wymioty. Może stanowić objaw wielu ostrych i przewlekłych

Czytaj dalej »
Zez jawny

Zez jawny

Zez jawny to problem, w przebiegu którego gałki oczne ustawiają się w nieprawidłowym ułożeniu, co skutkuje nie tylko defektem natury estetycznej, ale i prowadzi do

Czytaj dalej »
Zez utajony

Zez utajony

Oprócz zeza jawnego wyróżnia się także zez utajony (lub zez ukryty). Uwidacznia się on w sytuacjach, gdy przysłania się jedno oko, a następnie je odkrywa.

Czytaj dalej »
Zaćma

Zaćma

Zaćma to inaczej zmętnienie naturalnej soczewki oka. Z upływem lat soczewka oka stopniowo traci swoją fizjologiczną przejrzystość, a w miarę postępowania tego procesu coraz mniej

Czytaj dalej »
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest chorobą pierwotnie zwyrodnieniową mózgu, spowodowaną odkładaniem się w nim białek o patologicznej strukturze, czego konsekwencją jest zanik neuronów i ich połączeń. Najbardziej

Czytaj dalej »
Tężyczka (łac. tetania)

Tężyczka

Tężyczka (łac. tetania) jest zespołem objawów chorobowych, wśród których najbardziej charakterystycznym są niekontrolowane, bolesne skurcze mięśni. Jej przyczyną jest głównie niski poziom wapnia w organizmie,

Czytaj dalej »
Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to nieuleczalna, zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego, prowadząca do postępującej niesprawności, uzależnienia od pomocy innych oraz obniżonej jakości życia. Jednocześnie jest jedną z najczęstszych

Czytaj dalej »
Zespół Downa

Zespół Downa

Zespół Downa to jedna z najczęstszych aberracji chromosomowych wywołana trisomią autosomalną 21 pary chromosomów. Stanowi grupę objawów klinicznych i cech morfologicznych wynikających z obecności dodatkowej

Czytaj dalej »

Alergiczne zapalenie skóry

Alergiczne zapalenie skóry to szeroka grupa różnych schorzeń dermatologicznych, które rozwijają się na tle reakcji alergicznej, czyli nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na względnie fizjologiczne czynniki, które

Czytaj dalej »
Miażdżyca

Miażdżyca

Miażdżyca (łac. atheromatosis) jest złożonym, dynamicznym procesem chorobowym, którego podstawę stanowi przewlekły stan zapalny toczący się w błonie wewnętrznej tętnic. To choroba kardiologiczna będąca jedną

Czytaj dalej »
Mdłości

Mdłości

Mdłości, nazywane powszechniej nudnościami, to nieprzyjemne, subiektywne doznanie zlokalizowane w żołądku i okolicach gardła, sugerujące zbliżające się wymioty. Może stanowić objaw wielu ostrych i przewlekłych

Czytaj dalej »
Zez jawny

Zez jawny

Zez jawny to problem, w przebiegu którego gałki oczne ustawiają się w nieprawidłowym ułożeniu, co skutkuje nie tylko defektem natury estetycznej, ale i prowadzi do

Czytaj dalej »
Zez utajony

Zez utajony

Oprócz zeza jawnego wyróżnia się także zez utajony (lub zez ukryty). Uwidacznia się on w sytuacjach, gdy przysłania się jedno oko, a następnie je odkrywa.

Czytaj dalej »
Zaćma

Zaćma

Zaćma to inaczej zmętnienie naturalnej soczewki oka. Z upływem lat soczewka oka stopniowo traci swoją fizjologiczną przejrzystość, a w miarę postępowania tego procesu coraz mniej

Czytaj dalej »
Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest chorobą pierwotnie zwyrodnieniową mózgu, spowodowaną odkładaniem się w nim białek o patologicznej strukturze, czego konsekwencją jest zanik neuronów i ich połączeń. Najbardziej

Czytaj dalej »
Tężyczka (łac. tetania)

Tężyczka

Tężyczka (łac. tetania) jest zespołem objawów chorobowych, wśród których najbardziej charakterystycznym są niekontrolowane, bolesne skurcze mięśni. Jej przyczyną jest głównie niski poziom wapnia w organizmie,

Czytaj dalej »
Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to nieuleczalna, zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego, prowadząca do postępującej niesprawności, uzależnienia od pomocy innych oraz obniżonej jakości życia. Jednocześnie jest jedną z najczęstszych

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów

Aktualności

Najpopularniejsze w Zdrowie