ADHD

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) definiuje się jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, przebiegający z zaburzeniem samokontroli w zakresie koncentracji uwagi, kontroli reakcji oraz poziomu wzbudzenia. Objawy charakterystyczne dla ADHD obserwuje się u 5% dzieci w wieku szkolnym. Dziecko z tym zespołem powinno być objęte opieką pedagoga oraz psychiatry.

ADHD

ADHD – przyczyny

Wciąż nie ustalono dokładnych przyczyn rozwoju ADHD. Wymienia się jednak wiele czynników ryzyka, w tym genetyczne, biologiczne, psychologiczne i inne. Zalicza się do nich:

 • nieprawidłowości w przebiegu ciąży;
 • przyjmowanie przez kobiety ciężarne niektórych leków;
 • niedotlenienie okołoporodowe;
 • urazy głowy we wczesnym dzieciństwie;
 • zatrucia;
 • wcześniactwo;
 • picie alkoholu przez kobietę ciężarną;
 • choroby matki w okresie ciąży, zwłaszcza nadciśnienie tętnicze;
 • nadmierny stres podczas ciąży;
 • niska masa urodzeniowa noworodka;
 • niestabilność środowiska rodzinnego, np. rozwód rodziców, częste kłótnie w domu;
 • przemoc stosowana wobec dziecka.

Często ADHD rozwija się wskutek zadziałania kilku czynników ryzyka.

ADHD – objawy

Obraz kliniczny osoby z ADHD jest dość charakterystyczny. Pojawiają się między innymi:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 • nadaktywność motoryczna – aktywność pozbawiona celowego działania, niespokojne usposobienie, ciągły ruch, nadmierna aktywność motoryczna rąk i nóg;
 • impulsywność – brak zdolności zahamowania reakcji, brak samoorganizacji, zaburzenia samokontroli i procesów poznawczych, nieumyślne niszczenie przedmiotów, trudność z przerwaniem rozpoczętej czynności;
 • zakłócenia uwagi – problem z koncentracją na jednym zadaniu, nieuważne słuchanie, wzmożona męczliwość, tzw. bujanie w obłokach, problem z zastosowaniem się do instrukcji.

Na podstawie Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyszczególniono 3 typy ADHD:

 1. podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności;
 2. podtyp mieszany;
 3. podtyp z przewagą deficytów uwagi.

U dzieci i młodzieży z ADHD mogą pojawić się:

 • trudności w nauce;
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych;
 • trudność ze słuchaniem drugiej osoby i częste przerywanie jej wypowiedzi;
 • zapominanie o zabraniu ze sobą ważnych przedmiotów lekcyjnych;
 • brak respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad.

Objawy 2-krotnie częściej występują u chłopców niż u dziewcząt. Nawet do 70% dzieci z ADHD wykazuje objawy również w życiu dorosłym. U dorosłych pacjentów z zespołem nadpobudliwości ruchowej często stwierdza się występowanie innych problemów zdrowotnych, np. depresji czy zaburzeń lękowych. Typowe są u nich ponadto: izolacja społeczna, wstydliwość, niedostateczna samokontrola.

Diagnostyka ADHD

Nie ma badań obrazowych czy laboratoryjnych, które pozwoliłyby zdiagnozować u pacjenta zespół nadpobudliwości ruchowej. Diagnostyka opiera się na wnikliwej rozmowie zarówno z samym pacjentem, jak i z rodzicami lub osobami z jego otoczenia (w przypadku dzieci i młodzieży). Pomocniczo można uzupełnić specjalne kwestionariusze, jednak zwykle rozmowa i obserwacja zachowań pacjenta są wystarczające do postawienia diagnozy.

ADHD – leczenie

Leczenie pacjentów z ADHD powinno być wielokierunkowe. Przede wszystkim należy poinformować pracowników szkoły o problemie dziecka. Wykażą się wówczas zupełnie innym podejściem, np. skracając bloki zadań, stosując strategie przywołania rozproszonej uwagi czy tworząc stałą strukturę lekcji. W przypadku dzieci z ADHD przeciwwskazane jest stosowanie punktów ujemnych, odsyłanie dziecka do pedagoga lub psychologa szkolnego w trakcie lekcji, wzywanie rodziców do szkoły oraz wpisywanie uwag do dzienniczka.

Dalsza część leczenia powinna odbywać się poza szkołą. Rodzice wraz z młodym pacjentem powinni uczęszczać do psychoterapeuty lub psychiatry, aby specjalista mógł wykorzystywać różnego rodzaju techniki behawioralne. Uzupełnieniem leczenia podstawowego w określonych przypadkach może być farmakoterapia. Lekami pierwszego wyboru są zazwyczaj metylofenidat oraz atomoksetyna.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Kowalczyk T., ADHD: niewidzialna choroba, Psychiatria Spersonalizowana, 1/2022.
 2. Nowogrodzka A., Piasecki B., Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD) – rozpoznawanie nieadaptacyjnych schematów emocjonalnych i interwencje terapeutyczne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2/2021.
 3. Gaidamowicz R., Deksnytė A., Palinauskaitė K., Aranauskas R., Kasiulevičius V., Sapoka V., Aranauskas L., ADHD – plaga XXI wieku?, Psychiatria Polska, 52/2018.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *