Hipokalcemia

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Hipokalcemia to stan odnoszący się do obniżonego stężenia wapnia w organizmie człowieka poniżej fizjologicznej wartości. Jeśli spadek ten jest niewielki, zazwyczaj nie obserwuje się żadnych objawów klinicznych. Dopiero większe spadki prowadzą do napadów tężyczkowych, mrowienia różnych części ciała czy zaburzeń widzenia. Hipokalcemię diagnozuje się na podstawie badań krwi.

Hipokalcemia (obniżone stężenie wapnia)

Hipokalcemia – przyczyny

Uważa się, że stężenie wapnia całkowitego powinno się zawierać u zdrowych osób w granicach 8,5–10,5 mg/dl, natomiast wapnia zjonizowanego w granicach 3,9–4,5 mg/dl. Najczęstszą przyczyną hipokalcemii jest upośledzone wchłanianie z przewodu pokarmowego, niedobór wapnia lub witaminy D oraz nadmierne odkładanie się wapnia w tkankach. Stan ten może być też konsekwencją nadmiernej utraty wapnia wraz z moczem, co z kolei bywa skutkiem zaburzeń działania parathormonu. Inne możliwe przyczyny hipokalcemii:

 • niedobór magnezu;
 • niedoczynność przytarczyc;
 • kwasica;
 • hiperfosfatemia (nadmiar fosforu);
 • hipomagnezemia (niedobór magnezu);
 • stosowanie niektórych leków, np. bisfosfonianów;
 • przewlekłe problemy jelit, np. zespół złego wchłaniania, zespół jelita drażliwego, choroba Leśniowskiego-Crohna.

Hipokalcemię obserwuje się aż u 50% noworodków urodzonych przez kobiety chore na cukrzycę. Innymi czynnikami ryzyka są urodzenie dziecka w okresie zimowym, przedłużające się karmienie piersią, niedobory pokarmowe u matki.

Objawy hipokalcemii

Początkowo hipokalcemia może przebiegać bezobjawowo. Jeśli jednak dojdzie do pojawienia się objawów, najczęściej są nimi:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 • skurcz krtani;
 • skurcze mięśni (w szczególności w trakcie wysiłku fizycznego);
 • tężyczka;
 • drgawki;
 • łysienie, nadmierne wypadanie włosów;
 • parestezje;
 • objawy Chvostka i Trousseau.

Objaw Chvostka odnosi się do drgania mięśni twarzy wskutek podrażnienia nerwu twarzowego, z kolei objaw Trousseau, określany również jako ręka położnika, opisuje skurcz nadgarstka spowodowany 3-minutowym uciśnięciem ramienia przez napompowany mankiet aparatu do pomiaru ciśnienia. W przypadku osób z przedłużającą się lub bardziej zaawansowaną hipokalcemią zaobserwować można dodatkowo:

 • zaćmę;
 • bóle brzucha, niekiedy pod postacią kolki żółciowej;
 • dysfagię;
 • duszność wskutek skurczów oskrzeli;
 • kardiomiopatię.

W przebiegu wrodzonych niedoczynności przytarczyc do powszechnych objawów neurologicznych związanych z niskim poziomem wapnia zaliczamy m.in.: upośledzenie umysłowe, zwapnienie zwojów podstawnych mózgu oraz zespół pozapiramidowy.

Diagnostyka hipokalcemii

W diagnostyce hipokalcemii najważniejsze są badania biochemiczne krwi. Poza stężeniem wapnia uwzględnia się również stężenie fosforanów i magnezu, kreatyniny, fosfatazy alkalicznej, parathormonu, 25(OH)D3. W odniesieniu do moczu kluczowe znaczenie mają: stosunek stężenia wapnia i kreatyniny, dobowe wydalanie wapnia i fosforu wraz z moczem. Uzupełniająco wykonać można RTG nadgarstka celem oceny wieku kostnego i zaburzeń uwapnienia kośćca. Potwierdzenie hipokalcemii nie jest trudne. Często więcej problemów przysparza odnalezienie przyczyny tego stanu.

Hipokalcemia – leczenie

Zawsze wdraża się leczenie przyczynowe. Jeśli hipokalcemia wynika z przyjmowania określonych leków, należy je jak najszybciej odstawić lub zamienić na inne. Natomiast gdy wiąże się z chorobami przewlekłymi, należy dążyć do ich ustabilizowania, np. za pomocą farmakoterapii i odpowiedniego stylu życia. Niektórzy pacjenci mogą wymagać przewlekłego leczenia parathormonem, preparatami wapnia, magnezu i witaminą D. Suplementację witaminy D rekomenduje się całorocznie każdej osobie, bez względu na wiek czy płeć. U jeszcze innych pacjentów spore znaczenie ma podawanie płynu dializacyjnego oraz ograniczenie fosforanów w diecie.

Lekarz dąży nie tylko do eliminacji objawów hipokalcemii, ale również do profilaktyki chorób nerek, które wiążą się z przewlekłym niskim poziomem wapnia.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, tom I, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 2. Jakubas-Kwiatkowska W., Błachowicz A., Franek E., Hipokalcemia w praktyce klinicznej – przyczyny, objawy i leczenie, Choroby Serca i Naczyń, 4/2005.
 3. Krakowska A., Hilczer M., Tkaczyk M., Hipokalcemia z towarzyszącymi łagodnymi zaburzeniami odporności i zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym – opis przypadku pierwotnej niedoczynności przytarczyc, Pediatria i Medycyna Rodzinna, 7/2011.
 4. Kluj P., Dąbrowski M., Dąbrowska A., Piotrowski A., Gaszyński T., Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne w stanach nagłych chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego. Część IV. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, Anestezjologia i Ratownictwo, 6/2012.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *