Katatonia

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Katatonia to zespół objawów występujących w przebiegu chorób psychicznych, metabolicznych, neurologicznych i wielu innych. Osiowymi objawami są tutaj osłupienie, znieruchomienie oraz negatywizm, choć mogą być one różne, nierzadko skrajne i przeciwstawne. Wyróżniamy ostrą i przewlekłą katatonię, a leczenie i rokowania zależą w dużej mierze od jej przyczyn i rodzaju.

Katatonia

Katatonia – przyczyny

Etiologia zespołu katatonicznego pozostaje nieznana, jednak syndrom ten może być obecny w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych, co wskazuje na złożoność tego zagadnienia. Możliwe przyczyny katatonii:

Spotyka się także przypadki katatonii związanej z przyjmowaniem niektórych substancji leczniczych, np. meskaliny, opiatów, sterydów, disulfiramu, cyprofloksacyny, baklofenu, litu, a nawet insuliny.

Katatonia – objawy

W przebiegu katatonii obserwujemy zwiększoną (postać hiperkinetyczna) lub zmniejszoną (postać hipokinetyczna) aktywność ruchową. Towarzyszą temu jakościowe zaburzenia aktywności ruchowej oraz znacząco utrudniony lub zniesiony kontakt z chorym. Do głównych, najczęściej występujących objawów katatonii zalicza się:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 • osłupienie (bezruch połączony z mutyzmem, brak reakcji na bodźce zewnętrzne);
 • znieruchomienie (długotrwałe zatrzymywanie aktywności ruchowej, możliwa jest reakcja na bodźce zewnętrzne);
 • mutyzm (całkowity brak komunikacji werbalnej, niekoniecznie połączony ze znieruchomieniem);
 • negatywizm (pacjent podczas badania neurologicznego nie pozwala zmienić swojej pozycji, ale sam jej też nie zmienia);
 • pobudzenie (bezcelowa aktywność ruchowa nieprowokowana żadnym czynnikiem zewnętrznym);
 • katalepsję (utratę napięcia mięśniowego wskutek zadziałania konkretnego bodźca);
 • zastyganie (chwilowe zatrzymywanie aktywności ruchowej).

Te objawy są identyczne niezależnie od tego, czy katatonia rozwija się na podłożu zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych czy może somatycznych. Do grona pozostałych objawów, występujących w różnych konfiguracjach, zaliczamy:

 • gibkość woskową;
 • stereotypie (powtarzające się, niefunkcjonalne ruchy);
 • dezorganizację zachowania;
 • zjawiska echowe;
 • przybieranie dziwacznych póz.

Objawy te mogą, choć nie muszą być obecne u danego pacjenta.

Diagnostyka katatonii

Rozpoznanie katatonii nie jest trudne, wystarczy przeprowadzić z pacjentem szczegółowy wywiad zdrowotny oraz przyjrzeć się jego zachowaniu. Jednak znacznie większe trudności sprawia odnalezienie przyczyn tego stanu. Często już podczas rozmowy wskazać można na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w związku z czym pacjenta odsyła się do psychiatry. Jednak nawet wtedy należy wykonać pakiet badań, aby wykluczyć ewentualne przyczyny somatyczne.

Wśród najczęściej wybieranych badań w diagnostyce katatonii znajdują się: badania laboratoryjne krwi i badania moczu oraz tomografia komputerowa mózgu.

Katatonia – leczenie

W przypadku somatycznych przyczyn katatonii rokowanie jest lepsze w zaburzeniach metabolicznych lub indukowanych przyjmowaniem substancji w porównaniu do tych związanych z urazem mózgu. Rokowanie jest gorsze w przypadkach o bardzo przewlekłym przebiegu. Pierwszym krokiem w objawowym leczeniu katatonii jest stosowanie relatywnie wysokich dawek benzodiazepin. W sytuacjach zagrażających życiu elektrowstrząsy stanowią skuteczną i bezpieczną metodę leczenia także u dzieci i młodzieży.

Należy jednak w tym czasie skupić się na odnalezieniu przyczyny katatonii i tym samym na leczeniu przyczynowym. Przykładowo przy padaczce stosuje się odpowiednie leki przeciwpadaczkowe, zaś przy toksoplazmozie stosuje się chemioterapeutyki, zwłaszcza takie jak: pirymetamina, sulfonamidy czy spiramycyna. Każdorazowo przy katatonii wynikającej z przyczyn psychicznych wdraża się psychoterapię.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Mazur R., Klimarczyk M., Trzcińska M., Rajczyk W., Zaburzenia świadomości – spojrzenie interdyscyplinarne, Polski Przegląd Neurologiczny, 10/2014.
 2. Burkiewicz A., Kummer Ł., Stasiuk J., Krótkotrwała poprawa stanu psychicznego po podaniu diazepamu w przewlekłej schizofrenii katatonicznej, Geriatria, 9/2015.
 3. Takacs R., Asztalos M., Ungvari G., Antosik-Wójcińska A., Gazdag G., Rozpowszechnienie zespołów katatonicznych w ostroprzyjęciowych oddziałach psychiatrycznych, Psychiatria Polska, 53/2019.
 4. Levenson J., Medyczne aspekty katatonii, Psychiatria po Dyplomie, 4/2009.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *