Badanie cytogenetyczne

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Badanie cytogenetyczne (zwane również badaniem kariotypu) to jedno z podstawowych badań genetycznych. Odnosi się do analizy parametrów związanych z chromosomami znajdującymi się w jądrach komórkowych i tworzącymi DNA człowieka. Na podstawie tego typu badań rozpoznać można szereg chorób związanych z aberracjami chromosomalnymi, niemal ze 100% pewnością.

Badanie cytogenetyczne

 

Czym jest cytogenetyka?

Cytogenetyka to dział genetyki zajmujący się badaniem, analizą i opisywaniem liczby oraz struktury chromosomów, a także procesami, którym one podlegają. Klasyczna cytogenetyka pozwala na ocenę ilościową i jakościową całego kariotypu (zestawu chromosomów danego osobnika lub komórki), jak również na analizę poszczególnych chromosomów uzyskanych w metafazie podziału komórkowego. Metody molekularne w trakcie badań cytogenetycznych, umożliwiające ocenę chromosomów już w interfazie, to:

 • fluorescencyjna hybrydyzacja in situ – wykrywa konkretne mutacje, miejsca pęknięć nici
 • DNA, pozwala na szczegółową analizę translokacji, inwersji, duplikacji;
 • porównawcza hybrydyzacja genowa – wykrywa powielenia lub utratę materiału genetycznego.

Cytogenetyka kliniczna stanowi podstawowe dziedzinę diagnostyki genetycznej. Daje szereg informacji na temat nieprawidłowości w genomie na różnych jego poziomach, od chromosomu po zmiany w konkretnych genach.

Na czym polega badanie cytogenetyczne?

Opisując w skrócie, badanie cytogenetyczne polega na mikroskopowej ocenie morfologii chromosomów w jądrach komórkowych. Informacja genetyczna każdej komórki znajduje się właśnie w jądrze komórkowym, jest zakodowana w postaci 4 różnych cząsteczek, tzw. nukleotydów tworzących nić DNA. Cząsteczka DNA składa się z dwóch takich nici. Dokładna ocena poszczególnych części DNA umożliwia ocenę stanu zdrowia badanej osoby.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Aby wyniki były jeszcze bardziej precyzyjne, nierzadko należy wspomagać się barwieniem materiału genetycznego i analizą komputerową. Wyniki dostępne są w ciągu 5-21 dni.

Badanie cytogenetyczne – wskazania

Istnieje mnóstwo wskazań do wykonania badania cytogenetycznego. Klasyczne techniki określania kariotypu nowotworowych komórek metodą prążkową GTG i metody molekularne FISH, są nadal złotym standardem w klinikach hematologicznych na całym świecie.

Badanie cytogenetyczne przeprowadza się także w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba potwierdzenia lub wykluczenia obecności aberracji chromosomowej u płodu. Wyniki przekazywane są rodzicom z pewnością dochodzącą do 100%. Jest to wykorzystywane w ramach badania prenatalnego. Do najczęściej diagnozowanych aberracji chromosomowych należą:

 • zespół Downa (trisomia 21);
 • zespół Edwardsa (trisomia 18);
 • zespół Patau (trisomia 13);
 • zespół Warkany’ego (trisomia 8);
 • zespół XXX;
 • zespół XYY.

Jest ich jednak znacznie więcej. Różnią się obrazem klinicznym i rokowaniami.

Badanie cytogenetyczne – przeciwwskazania

Badania cytogenetyczne są całkowicie bezpieczne, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań do ich wykonania. Jedynie w przypadku badania płodu pojawiają się przeciwwskazania związane z przebiegiem ciąży, jako że pobranie materiału genetycznego płodu przebiega w sposób inwazyjny. Wówczas przeciwwskazaniami są:

 • wysokie ryzyko poronienia;
 • krwawienia z dróg rodnych;
 • silne bóle podbrzusza.

Badanie cytogenetyczne płodu wykonywane jest tylko w przypadku konkretnych wskazań medycznych.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Pietrzak A., Testy genetyczne w praktyce gastroenterologicznej, Gastroenterologia Kliniczna, 3/2016.
 2. Jorde L., Carey J., Bamshad M., Genetyka medyczna, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2013.
 3. Huć T., Sapierzyński R., Rygler J., Pieńkowska-Grela B., Diagnostyka cytogenetyczna – kliniczne zastosowanie w medycynie weterynaryjnej, Życie Weterynaryjne, 90/2015.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *