Proliferacja

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Proliferacja to podstawowy proces zachodzący w organizmie człowieka. Określa zdolność komórek do namnażania się i jest cechą każdego organizmu żywego. W proliferacji bierze udział kilka czynników, w tym białka oraz enzymy, przy pomocy których cykl komórkowy wysyła sygnał nakłaniający do podziału i powielenia się komórek. Proliferacja jest zarówno zjawiskiem fizjologicznym, jak i patologicznym, np. przy nowotworach.

Proliferacja

Jak przebiega proliferacja?

Aby zrozumieć proces proliferacji, warto wiedzieć czym jest cykl komórkowy. To seria zdarzeń zachodząca od momentu powstania komórki do jej podziałów. Dzieli się na 2 główne części – interfazę oraz kariokinezę. Podczas interfazy komórka rośnie i gromadzi niezbędne do funkcjonowania składniki odżywcze, zostaną one wykorzystane podczas podziałów. Z kolei w trakcie kariokinezy komórka dzieli swoje DNA, w efekcie czego powstają 2 oddzielne komórki. Dzięki temu jednokomórkowa zygota może bez problemu rozwinąć się w dojrzały organizm, natomiast dojrzały organizm może się regenerować.

Wyjaśniając w prosty sposób w warunkach fizjologicznych komórki stykają się ze sobą, co jest dla nich sygnałem o blokadzie proliferacji. Jeśli jednak utracą ze sobą kontakt, np. wskutek zranienia się, natychmiast rozpoczynają proliferację, czyli namnażanie. Dzięki temu uszkodzenia skóry szybko się regenerują, przywrócona zostaje jej ciągłość i po pewnym czasie nie ma już śladu po zranieniu.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Gdzie zachodzi proliferacja?

Proliferacja może zachodzić w każdej tkance ludzkiego organizmu. Najprostszym przykładem jest endometrium macicy u kobiet. Między 4. a 14. dniem cyklu miesiączkowego komórki ścian macicy namnażają się, dzięki czemu są one grube i miękkie, gotowe na zagnieżdżenie się zarodka. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, endometrium ulega złuszczeniu i wydaleniu wraz z krwią miesiączkową. W kolejnych dniach komórki ponownie rozpoczną proliferację, aby przygotować macicę na kolejną owulację.

Proliferacja zachodzi również w tkance kostnej i skórze. W przypadku kości uważa się, że 10% całej tkanki kostnej w organizmie co roku ulega przemodelowaniu. Omawiany proces zaobserwujemy w największym stopniu w okostnej, nasadach kości długich oraz w miejscach przyczepu ścięgien do kości. Dzięki proliferacji możliwy jest również wzrost i rozwój dzieci czy młodzieży.

Proliferacja w przypadku nowotworów

Jak wspomniano we wstępie, proliferacja nie zawsze jest korzystnym zjawiskiem. Mowa głównie o stanach chorobowych, zwykle nowotworowych. Wówczas namnażanie się komórek staje się niekontrolowane, a cykl komórkowy traci nadzór nad poszczególnymi etapami. Komórki nowotworowe charakteryzują się bardzo szybkim metabolizmem, dlatego namnażanie się chorych komórek jest powszechnym zjawiskiem u osób z rakiem. Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, sugeruje się jednak mutacje genów w DNA. Niekontrolowany podział skutkuje wzrostem liczby komórek rakowych w organizmie, a więc rozrostem zmian nowotworowych czy przerzutami do innych tkanek i narządów.

Ocena proliferacji

Aktywność proliferacyjną nowotworu określa się za pomocą m.in.:

  • cytometrii przepływowej;
  • indeksu mitotycznego;
  • metod autoradiograficznych;
  • oceny regionu organizatorów jąderkowych;
  • metod immunohistochemicznych (IHC) wykrywających antygeny charakterystyczne dla cyklu komórkowego.

Ocena proliferacji przy zastosowaniu metod IHC opiera się na założeniu, że podczas cyklu komórkowego w komórce dochodzi do ilościowych zmian antygenów związanych z proliferacją, które są rozpoznawane przez zastosowane specyficzne przeciwciała monoklonalne.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Ścibior-Bentkowska D., Czeczot H., Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 63/2009.
  2. Gryczyński M., Pietruszewska W., Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani, Otorynolaryngologia, 1/2002.
  3. Gasińska A., Biesaga B., Nowe spojrzenie na proliferację nowotworów, Journal of Oncology, 60/2010.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *