Inhibitor

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Inhibitor to substancja chemiczna prowadząca do spowolnienia (a niekiedy wręcz całkowitego zahamowania) reakcji chemicznych toczących się w organizmie człowieka. Proces ten nazywamy inhibicją. Związki należące do grona inhibitorów znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w nowoczesnej medycynie, np. w terapii nowotworów.

Inhibitor

Inhibitor – co to jest?

Inhibitorami nazywamy rozmaite substancje chemiczne produkowane przez tkanki organizmu, jak również pozyskiwane w sposób sztuczny, np. w celach farmakologicznych. Zazwyczaj inhibitor posiada strukturę zbliżoną do struktury substratu danego enzymu. W momencie, gdy następuje duże stężenie substratu, inhibitor zostaje wyparty, a szybkość reakcji nie ulegnie zmianie. Jednak jeśli dojdzie do sytuacji, w której stężenie inhibitora będzie wyższe w roztworze, reakcja katalizy ulegnie zahamowaniu.

Rodzaje inhibitorów

Inhibitory mogą działać na różny sposób. Wiązanie inhibitora może powstrzymać substrat przed wejściem do miejsca aktywnego enzymu i/lub uniemożliwić enzymowi katalizowanie jego reakcji. Ze względu na rodzaj wiązania wyróżniamy inhibitory takie jak:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 • inhibitory odwracalne – wiążą się niekowalencyjnie, w efekcie czego tworzą się rozmaite rodzaje inhibicji, w zależności od tego, czy inhibitory te wiążą się z enzymem (inhibicja kompetycyjna), kompleksem enzym-substrat (inhibicja niekompetycyjna), czy z obydwoma (inhibicja niekompetycyjna i mieszana);
 • inhibitory nieodwracalne – na ogół reagują z enzymem poprzez tworzenie wiązań kowalencyjnych i trwale zmieniają strukturę enzymu.

Inne nazewnictwo wyróżnia inhibitory:

 • inhibitory kompetycyjne – rywalizują z substratem o miejsce aktywne;
 • inhibitory allosteryczne – obniżają aktywność katalityczną enzymu w związku ze zmianą jego konformacji;
 • inhibitory niekompetycyjne – wiążą się w obszarze enzymu z miejscem innym niż aktywne i allosteryczne.

Wszystkie rodzaje są niezwykle ważne, aby organizm mógł właściwie funkcjonować.

Inhibitory w medycynie

Jednym z innowacyjnych sposobów terapii na poziomie molekularnym jest właśnie zastosowanie inhibitorów enzymów. Zahamowanie aktywności enzymatycznej ściśle sprecyzowanych biokatalizatorów, poprzez zastosowanie ich odwracalnych lub nieodwracalnych inhibitorów, w prosty i szybki sposób umożliwia:

 • obniżenie żywotności patogennych mikroorganizmów;
 • ograniczenie do minimum namnażana wirionów;
 • zahamowanie powstawania szkodliwych metabolitów w naszym organizmie.

I wiele innych. Dotychczas najczęściej jako inhibitory enzymów stosowano nanocząsteczki metali, wyróżniające się m.in. wysoką skutecznością jako czynniki przeciwbakteryjne. Jednak wraz z upływem czasu popularność zyskiwała zupełnie inna grupa związków biologicznie aktywnych, czyli inhibitory enzymów proteolitycznych. Angażują się m.in. w procesy:

 • krzepnięcia krwi;
 • zaplanowanej śmierci komórki;
 • osmoregulacji;
 • przemodelowania tkanek;
 • szeroko pojętej odporności.

Wykorzystując określone inhibitory w medycynie możemy wpływać na wszystkie te zjawiska w organizmie, a tym samym leczyć wiele chorób, które do tej pory były skomplikowane czy trudne do terapii.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Guzik U., Wojcieszyńska D., Elementy enzymologii i biochemii białek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 2. Granner D., Murray R., Rodwell V., Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 3. Mularski J., Projektowanie i synteza nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, Katowice 2019.
 4. Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Inhibitory enzymów o potencjalnym zastosowaniu medycznym, Postępy Biochemii, 4/2017.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *