Konflikt serologiczny

Spis treści

Koenzym Q10 promocja

Koenzym Q10 promocja

Konflikt serologiczny to choroba dotycząca płodu, a następnie noworodka, która przebiega w sposób bezobjawowy u matki. Zjawisko to może pojawić się gdy kobieta posiada krew z czynnikiem RH-, a mężczyzna RH+. Dochodzi wówczas do sytuacji, gdzie organizm matki uważa dziecko za ciało obce atakując je swoimi przeciwciałami.

Koflikt serologiczny

Konflikt serologiczny

Zjawisko konfliktu serologicznego ma miejsce w momencie wytwarzania przeciwciał przez organizm matki, które skierowane są przeciwko krwinkom czerwonym płodu. Obrazując to dokładnie, konflikt serologiczny ma miejsce gdy matka posiada grupę krwi o czynniku RH-, a mężczyzna RH+.

Należy podkreślić, że konflikt serologiczny może przynieść przykre konsekwencje dla jeszcze nienarodzonego dziecka. Przeciwciała matki atakują czerwone krwinki płodu, czego efektem jest hemoliza krwi. W wyniku tego płód próbuje samodzielnie zwalczać ten problem poprzez zastosowanie mechanizmu kompensacyjnego, którego celem jest wyrównanie poziomu czerwonych krwinek. Mimo to, taka forma nie zawsze jest w pełni wystarczająca i może doprowadzić do:

  • niedokrwistości;
  • uszkodzenia narządów oraz tkanek płodu;
  • przewlekłego niedokrwienia wewnątrzmacicznego.

Bardzo rzadko zdarza się obrzęk płodu, wewnątrzmaciczne poronienie lub narodziny dziecka niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania.

Rodzaje konfliktu serologicznego

Konflikt serologiczny może pojawić się w trzech formach, jako:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
  • ciężka żółtaczka hemolityczna;
  • obrzęk płodu;
  • ciężki stopień anemii.

1. Ciężka żółtaczka hemolityczna.

Już w pierwszej dobie pojawiają się objawy żółtaczki u dziecka. W tym czasie należy szybko reagować, aby nie dopuścić do przekroczenia stężenia bilirubiny we krwi, co w pewnym momencie może spowodować zaburzenia w mózgu dziecka.

2. Obrzęk płodu.

Występuje jako najczęstsza forma konfliktu serologicznego. Dochodzi wówczas do obrzęku skóry oraz tkanki podskórnej. Często następuje również śmierć dziecka wewnątrz macicy.

3. Ciężki stopień anemii.

Objawy tego rodzaju konfliktu serologicznego są bardzo typowe dla anemii, dlatego dziecko rodzi się blade, posiada powiększoną wątrobę oraz śledzionę. Ponadto występują dokuczliwe duszności.

Jak często pojawia się konflikt serologiczny?

Powszechnie uważa się, że konflikt serologiczny pojawia się w 20-24%, a więc dotyka co dziesiątą kobietę w ciąży. Mimo to kobiety, które dbają o siebie w tym szczególnym czasie, nie muszą obawiać się, że konflikt serologiczny może spowodować negatywne skutki.

Konflikt serologiczny – leczenie

Leczenie konfliktu serologicznego następuje w momencie wykrycia ciężkiej niedokrwistości, w związku z tym zostaje przeprowadzone wewnątrzmaciczne przetaczanie krwi. Aby transfuzja przebiegła prawidłowo wówczas niezbędne jest zastosowanie krwinek, które będą pozbawione antygenu D, czyli takich, które są obojętne na atak przeciwciał matki. Po zabiegu dziecko rozpoczyna właściwie funkcjonować, jego erytrocyty zostały zniszczone, a organizm nie produkuje kolejnych.

Innym rozwiązaniem jest podawanie ludzkich immunoglobin rozpoczynając od 12 tygodnia ciąży aż do samego jej rozwiązania. Immunoglobiny wiążą się z przeciwciałami, które produkowane są przez organizm matki powodując ich uszkodzenie. Należy podkreślić, że tego rodzaju leczenie należy do bardzo kosztownych.

Konflikt serologiczny – profilaktyka

Okazuje się, że istnieje możliwość podawania kobietom ciężarnym o czynniku krwi RH- zastrzyku z immunoglobuliną anty-D. Należy on do naturalnych związków wytwarzanych z krwi, który chroni przed powstawaniem w ciele kobiety przeciwciał, które mogą okazać się groźne dla dziecka. Skuteczność tej metody określa się na bardzo wysoką (99%).Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w Zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *