Błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy to węglowodany, które posiadają stopień polimeryzacji większy niż trzy, nieulegające procesowi trawienia oraz wchłaniania w jelicie cienkim. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożycie błonnika w ilości 20-40 gram na dzień. Błonnik pokarmowy Błonnik pokarmowy to kompleks heterogennych substancji. Wyróżnia się dwa jego rodzaje: rozpuszczalny i nierozpuszczalny w wodzie. W skład frakcji rozpuszczalnej SDF […]