Padaczka

Padaczka

Padaczka to stan chorobowy, w którym pojawiają się nawracające zaburzenia czynności mózgu pod postacią różnego rodzaju napadów. Często przebiegają one z utratą przytomności, choć nie zawsze. Ich podłożem jest patologiczne wyładowanie grup komórek nerwowych, w związku z czym padaczka jest chorobą neurologiczną. Diagnostyką i leczeniem zajmuje się lekarz neurolog. Przyczyny padaczki Wyróżnia się aż kilkadziesiąt […]

Endocytoza

Endocytoza

Endocytoza to sposób transportowania cząsteczek i makrocząsteczek do wnętrza komórki ze środowiska zewnętrznego. Łączą się one z receptorem błonowym zlokalizowanym w błonie komórkowej, tworząc w tym miejscu wgłobienie. Wskutek tego w cytoplazmie powstaje pęcherzyk zawierający transportowany materiał. Endocytozę dzielimy dodatkowo na fagocytozę i pinocytozę. Na czym polega endocytoza? W pierwszej kolejności należy wyróżnić fagocytozę i […]