Hormonoterapia

Hormonoterapia

Hormonoterapia (tuż obok radioterapii i chemioterapii) jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów hormonozależnych. Pojęcie hormonozależności dotyczy nowotworów, w etiologii których kluczową rolę odgrywają hormony, niezależnie od innych czynników ryzyka. Hormonoterapia stanowi więc metodę skuteczną i niekiedy jedyną, która może przynieść oczekiwane rezultaty terapeutyczne. Hormonoterapia w onkologii Leczenie hormonalne nowotworów polega na wyeliminowaniu źródeł hormonów […]