Utrata przytomności

Utrata przytomności

Utrata przytomności to stan zaburzenia świadomości, podczas którego osoba nie reaguje na żadne bodźce czy polecenia osób trzecich. Nawet, jeśli intensywnie oddziałują na receptory bólu. Jest patologicznym zjawiskiem, które może wskazywać zarówno na mniej poważne problemy zdrowotne, jak i groźne choroby. Zawsze należy mieć na uwadze, że epizod utraty przytomności jest stanem zagrożenia życia. Utrata […]