Jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny

Jadłowstręt psychiczny jest zespołem psychosomatycznym, cechującym się zmniejszeniem masy ciała i innymi następstwami celowego nieprzyjmowania pokarmów. To poważne zaburzenie odżywiania, które może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia, niekiedy nawet nieodwracalne. Szacuje się, że aż ponad 90% zachorować dotyczy kobiet, a szczyt przypada na drugą dekadę życia. Z czego wynika jadłowstręt psychiczny? Mimo licznych badań i […]