Dno miednicy

Dno miednicy

Dno miednicy nazywane powszechnie kroczem tworzą części miękkie (mięśniowo-powięziowe) oraz części kostno-więzadłowe jej dolnego otworu. Z kolei układ mięśniowy składa się z trzech podstawowych grup, do których należą mięśnie powierzchowne, środkowe i górne. Dno miednicy Dno miednicy utworzone jest przez tkanki miękkie, które znajdują się pomiędzy spojeniem łonowym, wierzchołkiem kości ogonowej oraz obydwoma guzami kulszowymi. […]