Zaburzenia rozwoju płciowego

Zaburzenia rozwoju płciowego

Zaburzenia dojrzewania płciowego to proces, w którym dochodzi do przyspieszonego lub spowolnionego występowania objawów dojrzewania zarówno u chłopców jak i dziewczynek. Konsekwencją tego zjawiska są komplikacje w relacjach międzyludzkich, które w dalszym etapie mogą prowadzić do rozwoju depresji. Zaburzenia dojrzewania płciowego Do zaburzeń rozwoju płciowego zalicza się: przedwczesne pokwitanie; opóźnione lub nieprawidłowe pokwitanie w przebiegu […]