Unaczynienie i unerwienie narządów płciowych

Unerwienie i unaczynienie narządów płciowych

Unaczynienie i unerwienie narządów płciowych jest kluczowym elementem prawidłowego ich funkcjonowania. Stanowią bowiem ważny czynnik warunkujący pracę całego układu rozrodczego kobiety. Unaczynienie narządów płciowych Narządy płciowe kobiety unaczynione są przez dwie parzyste tętnice – jajnikowe i maciczne. Tętnica jajnikowa wydostaje się z odcinka brzusznego aorty poniżej tętnicy nerkowej, biegnąc w więzadle wieszadłowym jajnika. Ponadto w […]