Glikozaminoglikany

Glikozaminoglikany

Glikozaminoglikany (GAG) stanowią bardzo różnorodną grupę heteropolisacharydów, które występują w organizmach żywych. Związki te wchodzą w skład m.in. ścian naczyń krwionośnych, błony śluzowej jelit, wątroby, nerek czy tkanki nerwowej. Budowa glikozaminoglikanów Glikozaminoglikany (GAG) to rozgałęzione, ujemnie naładowane łańcuchy polisacharydowe, które zbudowane są z występujących naprzemiennie podjednostek disacharydowych. W niektórych GAG-ach wykryto również reszty L-fruktozy, D-mannozy, […]