Ciekłe kryształy w kosmetologii

Ciekłe kryształy w kosmetologii

Ciekłe kryształy w kosmetologii to elementy stabilizujące emulsje oraz zwiększające odporność na koalescencję. Określone są bowiem jako faza, która różni się od fazy ciekłej izotropowej oraz fazy krystalicznej z racji na stopień nieuporządkowania tworzących je molekuł. Ciekłe kryształy Ciekłe kryształy to formy obejmujące nie tylko tzw. ciecze uporządkowane (nematyki), ale również smektyki, które posiadają postać […]